ini bukan facebook

Jiwa Online
Pemilik Blog: Ampuan Awang  Berkhidmat dalam: Kerajaan Malaysia (Tukang Kebun). Mana tinggal? Di Kepala Batu, Antartika Edit Profile
  Post To:
anyone or anywhere  

Syair Perahu (Oleh: Hamzah Fansuri)


Inilah gerangan suatu madah
Mengarangkan syair terlalu indah,
Membetuli jalan tempat berpindah,
Di sanalah iktikad diperbetuli sudah

Wahai muda kenali dirimu,
Ialah perahu tamthil tubuhmu,
tiadalah berapa lama hidupmu,
ke akhirat jua kekal diammu.

Hai muda arif budiman,
Hasilkan kemudi dengan pedoman,
Alat perahumu jua kerjakan,
Itulah jalan membetuli insan.

Perteguh jua alat perahumu,
Hasilkan bekal air dan kayu,
Dayung pengayuh taruh di situ,
Supaya laju perahumu itu

Sudahlah hasil kayu dan ayar,
Angkatlah pula sauh dan layar,
Pada beras bekal jantanlah taksir (sia-sia),
Nescaya sempurna jalan yang kabir.

Perteguh jua alat perahumu,
Muaranya sempit tempatmu lalu,
Banyaklah di sana ikan dan hiyu,
Menanti perahumu lalu dari situ.

Muaranya dalam ikan pun banyak,
Di sanalah perahu karam dan rosak,
Karangnya tajam seperti tombak
Ke atas pasir kamu tersesak.

Ketahui olehmu hai anak dagang
Riaknya rencam ombaknya karang
Ikan pun banyak datang menyarang
Hendak membawa ke tengah sawang.

Muaranya itu terlalu sempit,
Di manakah lalu sampan dan rakit,
Jikalau ada pedoman dikepit,
Sempurnalah jalan terlalu baid (jauh).

Baiklah perahu engkau perteguh,
Hasilkan pendapat dengan tali sauh,
Anginnya keras ombaknya cabuh,
La ilaha illallahu akan tali yang teguh.

Barang siapa bergantung di situ,
Teduhlah selebu yang rencam itu
Pedoman betuli perahumu laju,
Selamat engkau ke pulau itu.

La ilaha illallahu jua yang engkau ikut,
Di laut keram taufan dan ribut,
Hiu dan paus di belakang menurut,
Pertetaplah kemudi jangan terkejut.

Laut Silan terlalu dalam,
Di sanalah perahu rusak dan karam,
Sungguhpun banyak di sana menyelam,
Larang mendapat permata nilam.

Laut Silan wahidul qahar,
Riaknya rencam ombaknya besar,
Anginnya songsongan membelok sangkar
Perbaik kemudi jangan berkisar.

Itulah laut yang maha indah,
Ke sanalah kita semuanya berpindah,
Hasilkan bekal kayu dan juadah,
Selamatlah engkau sempurna musyahadah.

Silan itu ombaknya kisah,
Banyaklah akan ke sana berpindah,
Taufan dan ribut terlalu azamah (dahsyat),
Perbetuli pedoman jangan berubah.

Sampailah ahad dengan masanya,
Datanglah angin dengan paksanya,
Belajar perahu sidang budimannya,
Berlayar itu dengan kelengkapannya.

Wujud Allah nama perahunya,
Ilmu Allah akan dayungnya,
Iman Allah nama kemudinya,
Yakin akan Allah nama paungnya.

Jikalau engkau ingati sungguh,
Angin yang keras menjadi teduh
Tambahan selalu tetap yang cabuh
Selamat engkau ke pulau itu berlabuh.

Taharah dan istinjak nama lantainya,
Kkufur dan maksiat air ruangnya,
Tawakkal akan Allah juru batunya
Tauhid itu akan sauhnya.

La ila ha illallah akan tahlilnya,
Kamil Allah akan layarnya,
Assalamu'alaikum akan tali lenggangnya,
Taat dan ibadat anak dayungnya.

Solat akan nabi talinya,
Istigfar Allah akan layarnya,
Allahu Akbar nama anginnya,
subhanallah akan lajunya.

Allah a'lam nama rantaunya,
Iradah Allah nama bandarnya,
Kudrah Allah nama labuhannya,
Surga jannatunnaim nama negerinya.

Karangan ini suatu madah,
Mengarangkan syair tempat berpindah,
Di dalam dunia janganlah tam’ah,
Di dalam kubur berkhalwat sudah.

Kenali dirimu di dalam kubur,
Badan seorang hanya tersungkur
Dengan siapa lawan bertutur,
Di balik papan badan terlunjur.

Di dalam dunia banyaklah mamang,
Ke akhirat jua tempatnya pulang,
Janganlah disusahi emas dan wang,
Itulah membawa badan terbuang.

Tuntuti ilmu jangan kepalang,
Di dalam kubur berbaring seorang,
Munkar wa Nakir ke sana datang,
Menanyakan jikalau ada engkau sembahyang.

Tongkatnya lekat tiada terhisab,
badanmu remuk seksa dan azab,
akal hilang dan lenyap,
.......................

Munkar wa Nakir bukan kepalang,
Suaranya merdu bertambah garang,
Tongkatnya besar terlalu panjang,
Cambuknya banyak tiada terbilang.

Kenali dirimu, hai anak Adam!
Tatkala di dunia terangnya alam,
Sekarang di kubur tempatmu kelam,
Tiada berbeda siang dan malam.

Kenal dirimu, hai anak dagang!
Di balik papan tidur telentang,
Kelam dan dingin bukan kepalang,
Dengan siapa lawan berbincang?

La ila ha illallah itu firman,
Tuhan itulah pergantungan alam sekalian,
Iman tersurat pada hati insan,
Siang dan malam jangan dilalaikan.

La il aha illallah itu terlalu nyata,
Tauhid makrifat semata-mata,
Memandang yang ghaib semuanya rata,
Lenyapkan ke sana sekalian kita.

La ila ha illallah itu jangan kaulalaikan,
siang dan malam jangan kau sunyikan,
selama hidup juga engkau pakaikan,
Allah dan rasul juga yang menyampaikan.

La ila ha illallah itu janganlah kaupermudah-mudah,
Sekalian makhluk ke sana berpindah,
Da’im dan qa’im jangan berubah,
khalak di sana dengan La ila ha illallah.

La ila ha illallah kata yang teguh,
Memadamkan cahaya sekalian rusuh,
Jin dan syaitan sekalian musuh,
Hendak membawa dia bersungguh-sungguh.

La ilaha illallahu itu kesudahan kata,
Tauhid makrifat semata-mata.
Hapuskan hendak sekalian perkara,
Hamba dan Tuhan tiada berbeda.

La ila ha illallah itu tempat mengintai,
Medan yang qadim tempat berdamai,
Wujud Allah terlalu birai,
Siang dan malam jangan bercerai.

La ilaha illallah itu tempat musyahadah,
Menyatakan tauhid jangan berubah,
Sempurnalah jalan iman yang mudah,
Pertemuan Tuhan terlalu susah.

Oleh: Hamzah Fansuri

++ Nota: Adapun karya Hamzah Fansuri kebanyakannya tiada diterima kerana kononnya mengambil fahaman wahdatul wujud. Namun bagi diriku yang hina, syair ini membawa makna yang cukup besar. Kerana apa?
  1. Ketinggian falsafah dan logik akalnya (dalam membentuk syair2 berlandaskan Islam tentang akidah, juga tasawwuf.)
  2. Kelurusan bahasa Melayunya (dalam membentuk dan menyaring ayat biasa menjadi luar biasa).
Maka tidak menghairankanlah andai karya Hamzah Fansuri ini dinobatkan oleh Prof. Dr Syed Muhammad Naquib al-Attas sebagai tokoh sastera Melayu moden (Sila rujuk buku terbaru Prof Awang Sariyan). Siapa yang sesuai membaca akan syair ini? Status pendosa pada insan yang merasakan diri mereka hina amat sesuai menjadi penjamah pertama akan syair ini. Bagi mereka yang suci (yang berasa diri tiada dosa barang sedikitpun) tiadalah sesuai kerana insan suci hanya layak menerima hak yang baik-baik, terutama hak yang muluk2, juga murni-murni. Sekian.

Wassalam.

Oleh insan yang berdosa: Ampuan Awang

0 comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
      faceblog © 2013 · re-designed by J. KingRaja           About · Advertising · Create a Page · Developers · Careers · Privacy · Terms · Faceblog Creator · Back to Top