ini bukan facebook

Jiwa Online
Pemilik Blog: Ampuan Awang  Berkhidmat dalam: Kerajaan Malaysia (Tukang Kebun). Mana tinggal? Di Kepala Batu, Antartika Edit Profile
  Post To:
anyone or anywhere  

Pantun Moden Dalam Laras Brunei (Ragam Benoni)


++ Nota: Kali ini laras pantun moden pula. Namun bawaannya tetap dalam laras Brunei. Beliau memulakannya dengan permulaan kata seperti di bawah (hingga membawa keseluruhan isi pantun). Baca dan telitilah akan ia:

Daup-daup papanya, tambayangan bakuku ...... datang sudah bapanya, mambawa lauk buntu

Padang Si Bakir Padang Bandari
Banyak siar kalau manyiut
Barani banar jangantah lari
Amun tajumpa ambok bagayut

Batang rokam disisip-sisip
Rumput salingsing disasap-sasap
Lalai mamikir malangnya nasip
Dapur rumah inda barasap

Pohon putat nyaman pucuknya
Dikumpal dangan bubuk karing
Amun balum cukup usinnya
Anak orang jangan dijaling

Batang lalau diradak-radak
Tapus mua aying salamun
Manangis rindu tarsidak-sidak
Hati rawan jangan baibun

Bangal talinga kuatnya badil
Jalingaran mandangar tamparik
Kapus-kapus di ujung katil
Baru sadar pilarut carik

Karbau badai balahai-lahai
Kulimpapatan barkalip-kalip
Basar panjang tinggi lampai
Baru balajar alif-alif

Tagalungsor saluar pilarut
Balingkasa dijamah-jamah
Ati rindu apa diturut
Inda barasap dapur di rumah

Pangal lampuh nyaman ditunu
Anak badus punggal kapala
Anak orang apa dirindu
Silap-silap lasak kapala

Sawang nipis di bawah kolong
Aying sajuk dituang gula
Si awang manangis rohong-rohong
Putus tunang bagaikan gila

Kain paraca ditapas-tapas
Kalakati tumpul baragi-ragi
Batah sudah ku sasak napas
Mati saja balum tah lagi

Sulangkir riuh bunyinya
inggap saikong di siring besen
Anak siapa bisai olahnya
Handak kupinang inda bausin

Hujan turun si barai-barai
Makan rahu bulan di kali
Tujuh purnama batah balarai
Kapala lasak inda paduli

Anak ambuk saluar puntung
Anak payau saluar buntak
Apalah nasib inda baruntung
Sulap ku roboh inda balantak

Turun tabasan bawa balatak
Balatak dianyam bawah biabas
Orang lampuh jangan digartak
Jika digartak mangundang nahas

Mulih ka rumah manumpah ambuyat
Biawak punggur mati bartikam
Batah sudah ku taruh hajat
Sampai mumut bantal dan tilam

Kanawai runduk di padang
Gali batisnya malumak karasik
Bida mua kalau maradang
Baik manyalur ka dalam tasik

Bumbunan licak jangan diusik
Amun diusik marana badan
Mangapa si Awang tarisik-isik
Balurih pasangan inda padan-padan

Apa dibiar sapi barjalan
Mangurit dalus di sungai kuala
Kapiar-piaran kababalan
Taruh lakar di atas kapala

Sungai Benoni banyak nangalah
Singap-singap bukannya lalah
Amun balusir inda mau kalah
Maritah badagan ka padang subalah

Jangan barsunat nampak tangkalak
Burung parak di dalam langgar
Manyangkut tulang di alak-alak
Samua sakit kamboh tabongkar

Oleh: Awang Matasan bin Pengiran Mahmud

0 comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
      faceblog © 2013 · re-designed by J. KingRaja           About · Advertising · Create a Page · Developers · Careers · Privacy · Terms · Faceblog Creator · Back to Top