ini bukan facebook

Jiwa Online
Pemilik Blog: Ampuan Awang  Berkhidmat dalam: Kerajaan Malaysia (Tukang Kebun). Mana tinggal? Di Kepala Batu, Antartika Edit Profile
  Post To:
anyone or anywhere  

Peruntukan Perlembagaan Perkara 3 (1)


Peruntukan Perlembagaan

Di dalam Perlembagaan Malaysia, diperuntukkan beberapa perkara yang berkait dengan Islam. Di antara peruntukan penting yang berkaitan dengan kedudukan Islamialah Perkara 3, 11, 12(2) dan 150 (6A)10. Secara sekali imbas, peruntukan-peruntukan tersebut ialah:

i. perisytiharan Islam sebagai agama rasmi persekutuan (Perlembagaan
Persekutuan, Perkara 3 (1)

ii. hak kebebasan beragama (Perkara 11)

iii. kebenaran menggunakan wang awam untuk tujuan-tujuan Islam (Perkara12 (2) )

iv. kedudukan mahkamah syariah di dalam sistem perundangan (Perkara
121(1A) )

v. pengecualian undang-undang Islam daripada undang-undang darurat
(Perkara 150 (6A) )

vi. penetapan hal ehwal Islam sebagai sesuatu yang terletak di dalam bidang kuasa negeri (Jadual Ke 9, Senarai 2-Senarai negeri, seksyen 1)

Berkenaan Perkara 3 (1) yang menyebut:

“Agama Islam ialah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.”

0 comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
      faceblog © 2013 · re-designed by J. KingRaja           About · Advertising · Create a Page · Developers · Careers · Privacy · Terms · Faceblog Creator · Back to Top