ini bukan facebook

Jiwa Online
Pemilik Blog: Ampuan Awang  Berkhidmat dalam: Kerajaan Malaysia (Tukang Kebun). Mana tinggal? Di Kepala Batu, Antartika Edit Profile
  Post To:
anyone or anywhere  

Belasungkawa: Prof. Dato' Dr. Nik Anuar Nik Mahmud meninggal dunia. Al-Fatihah...


anik@ukm.my
Tel : (603) - 89213251

Kelayakkan:
PhD (Sejarah), University Of Hull, England
MA (Sejarah Asia Tenggara), School of Oriental and African Studies, University of London
BA (Hons), Universiti Malaya
Pengkhususan Penyelidikan:
Sejarah Malaysia, Politik dan Diplomasi
Konflik Sempadan dan Pemisahan
Anugerah Penyelidikan:
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun, 19-08-1994, UKM.
Anugerah Perkhidmatan Terpuji , 15-10-1999, UKM.
Anugerah Perkhidmatan 30 Tahun , 24-09-2004, UKM.
Anugerah Penerbitan , 24-09-2004 , UKM.
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang , 11-04-2005, UKM.
Penghargaan, Anugerah Khas , 2006, Arkib Negara Malaysia.
Pingat Kebesaran Dato' Paduka Setia Mahkota Kelantan Yang Amat Terbilang (DPSK). 2009.
Projek Semasa:
UKM-GUP-TKS-08-11-284, Impak Komunikasi Terhadap Proses Pembinaan Negara Bangsa. Ketua Projek.
UKM-GUP-JKKBG-08-06-021, Unsur-unsur Rasional dan Saintifik dalam Pemikiran Melayu. Penyelidik Bersama.
Pergolakan di Selatan Thailand dan Implikasinya kepada kestabilan dan keselamatan serantau.
Institusi Beraja dan Ketuanan Melayu
Penerbitan:
1. Buku

 • Nik Anuar Nik Mahmud. 2008. 2nd Edition. The Malays of Patani: The Search for security and independence. Kuala Lumpur: MPH
 • Nik Anuar Nik Mahmud dan Mohamed anwar Din. 2008. Susur galur Kesultanan Melayu Terengganu, 1708-2008. Terengganu: Yayasan Tuanku Mizan.
2. Bab dalam buku

 • Nik Anuar Nik Mahmud. 2008. Tengku Mahmud Mahyideen dan perjuangan mencamtumkan Patani dengan Tanah Melayu. Dlm. Farid Mat Zain & Zulkarnain, Muslim Selatan Thai: Konflik dan perjuangan. Shah Alam: Karisma Publications
 • Nik Anuar Nik Mahmud. 2008. Konflik di Selatan Thai: Mungkinkah ada penyelesaian? Dlm. Farid Mat Zain & Zulkarnain, Muslim Selatan Thai: Konflik dan perjuangan. Shah Alam: Karisma Publications
 • Nik Anuar Nik Mahmud. 2008. Isu Limbang dalam hubungan Britain dan Brunei, 1890-1963. Dlm. Abdullah Zakaria Ghazali & Jazamuddin Baharuddin (pnyt.). Arkeologi dan Sejarah. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia.
3. Jurnal

 • Nik Anuar Nik Mahmud & Mohammad Agus Yusoff. 2002. Managing terrorism through peaceful political negotiations: the Malayan experience. JEBAT 29: 119
 • Mohammad Agus Yusoff, Badlihisham Mohd. Nasir, Mohd. Sohaimi Isa, Nik Anuar Nik Mahmud, A.C. Bose, V. Thilagavathi Gunalan, Mohamad Zain Musa. 1999. The Politics of Centre-State Conflict : The Sabah Experience Under the Rulling Sabah Alliance (1963-1976). JEBAT, 26:1-26
4. Prosiding/Kertas Kerja

 • Nik Anuar Nik Mahmud. 2008. Perlembagaan Tanah Melayu (1948) dan Orang Melayu. Persidangan Kebangsaan Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Jabatan Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur.
 • Nik Anuar Nik Mahmud. 2008. Gagasan Melayu Raya dari Perspektif Nasionalis Melayu. Seminar Antarabangsa Pemetaan Ilmu di Alam Melayu 2: Ilmu Alam Melayu Memacu Perkembangan Jati Diri dan Minda, 22-23 Julai 2008, Universitas Khairun, Ternate.
 • Nik Anuar nik Mahmud. 2008. Impak Media Cetak ke atas Integrasi Kaum , Seminar Pemantapan Integrasi Kaum, Majlis Keselamatan Negara, Johor Baru, 11 September 2008, Majlis Keselamatan Negara, Putrajaya ,
 • Nik Anuar Nik Mahmud. 2008. Menghadapi Ancaman Imperialisme Baru: Terengganu pada abad akhir ke-19 dan awal ke-20. Persidangan Antarabangsa Tiga Abad Kesultanan Melayu Terengganu, 1708-2008, 18 Oktober 2008, Universiti Darul Iman, Kuala Terengganu
 • Nik Anuar Nik Mahmud. 2008. Perjuangan Menuntut Kemerdekaan: Satu pengalaman Rakyat Negeri Terengganu, Seminar dan Pameran Penghayatan Kemerdekaan 2008, 26-29 Ogos 2008, Universiti Darul Iman, Kuala Terengganu.
 • Nik Anuar Nik Mahmud. 2008. Kontrak Sosial - Menyelusuri Sejarah , Wacana Kontrak Sosial , 12 Julai 2008 , Kumpulan Prihatin, Petaling Jaya.
 • Nik Anuar Nik Mahmud. 2008. Pengisian Kemerdekaan: Antara Harapan dan Pencapaian , Seminar Penyelidikan dan Penulisan Sejarah Nasional Malaysia, 29 Julai 2008 , IKSEP, Melaka
 • Nik Anuar Nik Mahmud. 2008. Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, Persidangan Kebangsaan Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, 11 November 2008, Arkib Negara.
 • Nik Anuar Nik Mahmud. 2008. Menghadapi Ancaman Imperialisma Baru- Terengganu pada abad akhir abad ke 19 dan awal abad ke-20. Persidangan Antarabangsa Tiga abad Kesultanan Melayu Terengganu, 1708-2008, 18 Oktober 2008, Universiti Darul Iman & Perbadanan Muzium Terengganu.

Info dipetik dari laman UKM

** Sumbangan arwah dalam bidang di atas membuktikan bahawa beliau seorang yang cukup produktif, dan kehilangannya pasti dirasakan. Berdasarkan maklumat seorang pelajar UM, arwah meninggal dunia lebih kurang jam 6 petang semalam. Semoga Allah mencucuri rahmat dan ditempatkan beliau bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah...

0 comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
      faceblog © 2013 · re-designed by J. KingRaja           About · Advertising · Create a Page · Developers · Careers · Privacy · Terms · Faceblog Creator · Back to Top